Publicatiedatum:
27
June
2022
18
January
2024
Bekeken:
0

Behandelovereenkomst

Informatie over de behandelovereenkomst

U gaat akkoord met het volgende:

 • De cliënt gaat in behandeling bij de practitioner aangesloten bij het CAT Vergoedbaar en is op de hoogte van de geldende tarieven.
 • De cliënt is op de hoogte van de behandelvorm en op de hoogte van het opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan afhankelijk is van het proces van de cliënt).
 • De therapeut aangesloten bij het CAT verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening van de practitioner.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
 • Beëindiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht.
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; dan doet de cliënt dit voor eigen risico en is bereid een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT therapeut beëindigt.
 • De behandeling kan door de CAT-therapeut eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de door de CAT-therapeut gevoerde geschilleninstantie.
 • Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen de cliënt en CAT-therapeut; per PIN of contant.
 • De cliënt ontvangt per email een factuurnota van de CAT-therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid, voor declaratie te gebruiken en zelf in te dienen bij de verzekeraar.
 • De cliënt is op de hoogte van het feit dat de CAT-therapeut een cliëntdossier bijhoudt.
 • De CAT-therapeut behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.
 • De cliënt kan een kopie vragen van dit cliëntendossier dat op cliënt van betrekking is.
 • De cliënt kan vernietiging eisen van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, en de CAT therapeut is wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Download Behandelovereenkomst

Zie Component Global Styles voor hover effect

Wilt u ook de voordelen van BSR ervaren?

Klik hier voor informatie over het maken van een afspraak.